Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 r. i 2017 r.

 

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla ENERGA – OPERATOR S:

za 2016 rok

SAIDI

dla przerw nieplanowanych

163,8

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

174,5

dla przerw planowanych

50,1 

SAIFI

dla przerw nieplanowanych

2,46

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

2,46

dla przerw planowanych

0,32

MAIFI

8,27 

Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników

2 992 418 

za 2017 rok

SAIDI

dla przerw nieplanowanych

208,1

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

296,2

dla przerw planowanych

55,0 

SAIFI

dla przerw nieplanowanych

2,65

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

2,68

dla przerw planowanych

0,33

MAIFI

9,20 

Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników

3 010 730 Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

  • Przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
  • Przerwy długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
  • Przerwy bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
  • Katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny
Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie