Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez budowę i modernizację sieci SN na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0001/18

Cel główny:

Zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja: 

Projektem objętych jest  9 zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2018-2019, na obszarze gmin: Małdyty, Morąg, Nidzica miasto, Bisztynek, Reszel, Piecki, Świętajno, Ostróda, Gietrzwałd, Iława i Iława Miasto. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę nowych powiązań kablowych istniejących linii SN, przebudowę wyprowadzeń oraz podejść linii kablowych SN z GPZ, budowę nowego wyprowadzenia kablowego z GPZ oraz wymianę nieizolowanych, napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na odcinku istniejącej linii średniego napięcia 15 kV na nowe, niepełnoizolowane.

Długość nowowybudowanej sieci elektroenergetycznej - ponad 21  km

Długość zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej – ponad 2 km.

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana na poziomie 5 MW

Całkowita wartość projektu: 8,42 mln zł 

Wkład UE: 4,78 mln zł

Aktualności:

2019-03-26 | Kolejne 5 mln dotacji dla EOP
(https://www.energa-operator.pl/centrum-informacji/artykul-4382.xml?document_id=26795)

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie