Obowiązek informacyjny w zakresie umowy dystrybucyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) Odbiorcy jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz profilowania zużycia energii elektrycznej (bez podejmowania zautomatyzowanej decyzji).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione organy publiczne,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  c) podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
  d) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  f) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
  g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu zakończenia okresu dochodzenia roszczeń.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl.
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie