Obowiązek informacyjny w zakresie rezerwowej umowy kompleksowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, f RODO, czyli w celu realizacji obowiązków określonych w Ustawie Prawo Energetyczne. ADO przetwarza dane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja usług dystrybucji energii elektrycznej w zawiązku z zawarciem przez osobę fizyczną umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii elektrycznej, który dostarcza ją z wykorzystaniem infrastruktury ADO oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Kategorie danych osobowych jakimi dysponuje ADO to: imię, nazwisko, PESEL/numer paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, kod PPE.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) Uprawnione organy publiczne,
  b) Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  c) Podmioty świadczące usługę sprzedaży energii elektrycznej,
  d) Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  e) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  f) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
  g) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe,
  h) Podmioty świadczące rezerwową usługę kompleksową.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do czasu zakończenia okresu dochodzenia roszczeń.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl.
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie