Wersja do druku

Oferty pracy

Elektromonter o specjalności sieci elektroenergetyczne (Kołobrzeg)

Termin składania CV: 06-02-2019

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym,
 • znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” bez ograniczenia wysokości napięcia,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m.

I dodatkowo:

 • posiadasz prawo jazdy kategorii C, C+E,
 • posiadasz uprawnienia do operowania podnośnikami i samochodowymi dźwigami zakabinowymi,
 • posiadasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego,

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizowanie prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,
 • Realizowanie prac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN,
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej,
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego,
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego,
 • Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki,
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

  (1)         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez [ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, sygnatura LP/ET/09/01/2019.”

(2)           „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, sygnatura LP/ET/09/01/2019., w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 6 lutego 2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie., 76-200 Słupsk; ul. Przemysłowa 114

lub na adres e-mail: elzbieta.terefenko@energa.pl

z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/ET/09/01/2019.

Pamiętamy o formalnościach RODO.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
 2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk.
 3. Nasze dane kontaktowe to: eislupsk@energa.pl, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk.
 4. Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli zostały przez Panią/Pana wyrażone.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, czyli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy.
 8. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione organy publiczne,
  2. podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. podmioty dostarczające korespondencję,
  4. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  5. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  6. podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,
  7. podmioty świadczące usługi IT.
 9. Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 10. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych,
  6. usunięcia swoich danych osobowych.
 11. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 12. Informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie