Wersja do druku

Oferty pracy

Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Nadużyciom

Termin składania CV: 31-01-2019

Miejsce pracy: Gdańsk

Jeśli masz:  

 • wykształcenie wyższe, preferowane: techniczne, prawnicze, lub ekonomiczne
 • praktyczną wiedzę dotyczącą regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania rynku energii,
 • praktyczne umiejętności zdobywania informacji w rejestrach sądowych, gospodarczych itp.,
 • umiejętności przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
 • umiejętności w zakresie negocjacji,

a ponadto:

 • znasz problematykę związaną ze zwalczeniem nadużyć w podmiotach udziałem Skarbu Państwa,
 • znasz przepisów regulujących zamówienia publiczne, znajomość ustawy PZP
 • samodzielne rozwiązujesz złożone problemy z obszaru przeciwdziałania nadużyciom,
 • biegle obsługujesz programy pakietu biurowego MS Office,
 • znasz biegle technologie, techniki i narzędzia w obszarze przeciwdziałania nadużyciom.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych obowiązków będzie należało: 

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dla zgłoszonych/przekazanych do wyjaśnienia przypadków nadużyć lub ich symptomów oraz okoliczności wskazujących na konflikt interesów lub podejrzenie konfliktu.
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru zrealizowanych postępowań wyjaśniających.
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych przypadków nadużyć lub ich symptomów oraz konfliktu interesów lub podejrzeń konfliktu, w tym zgłoszeń, dla których nie podjęto działań.
 • przygotowywanie okresowych raportów w zakresie występujących przypadków nadużyć
 • lub ich symptomów oraz konfliktu interesów wraz z oceną efektywności wdrożonych mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów.
 • opracowywanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów.
 • przygotowywanie i opiniowanie nowych regulacji, weryfikacja dotychczasowych regulacji i mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom przyjętych w ENERGA-OPERATOR SA w celu zapewnienia spójnego systemu przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów.
 • prowadzenie szkoleń i działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji nr rekrutacji 23/ME/2018 przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna

Co dajemy w zamian?

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV w terminie do dnia 31.01.2019 roku do Biura Rozwoju Personelu na adres e-mail:
Monika.Ewertowska@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 23/ME/2018.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 

Pamiętamy o formalnościach RODO:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać 
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
  na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 • W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
  Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
  • W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
   przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie