Aktualności

Rozbudowa GPZ Ostrów i GPZ Kąty Rybackie

28 lutego br. przedstawiciele Zarządu Energa-Operator, Piotr Dorawa oraz Marek Kasicki podpisali umowy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ostrów i stacji elektroenergetycznej 110/15 Kąty Rybackie. Oba projekty uzyskały dotację unijną na łączną kwotę 15 mln zł.

05.03.2018

więcej >

Zmiana sposobu obsługi SMS o treści AWARIA na numer 3991

Mając na uwadze poprawę jakości obsługi przyjmowania zgłoszeń awaryjnych wysyłanych za pomocą SMS o treści AWARIA na numer 3991, dokonaliśmy modyfikacji w zakresie przekazywanych danych potrzebnych do identyfikacji zgłaszającego. Wprowadzone zmiany mają kluczowe znaczenie, gdy utrudniony jest kontakt telefoniczny z numerem 991. Nowy sposób znacznie usprawni precyzyjną lokalizację miejsca wystąpienia awarii, a tym samym udzielanie informacji zwrotnej o przewidywanym czasie przywrócenia zasilania.

01.03.2018

więcej >

Rozłączniki nowej generacji w sieci EOP

logo fundusze europejskie

ENERGA-OPERATOR podpisała umowę z firmą ZPUE na sprzedaż i sukcesywną dostawę 600 sztuk rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z zespołami telesterowania i telesygnalizacji. Urządzenia te będą elementem systemu FDIR przeznaczonego do szybkiego lokalizowania i izolowania uszkodzonych odcinków sieci.

28.02.2018

więcej >

Kolejne szkoły pod patronatem ENERGA-OPERATOR

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie i Zespół Szkół Nr 1 w Mławie to kolejne szkoły średnie, które mogą w przyszłości stać się kuźnią kadry elektromonterskiej i inżynieryjno-technicznej dla ENERGA-OPERATOR.

27.02.2018

więcej >

Ponownie rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu ponownie projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

23.02.2018

więcej >

Program Rozwoju Sieci WN na lata 2018 – 2027

VI edycja Program Rozwoju Sieci WN na lata 2018 – 2027 ENERGA-OPERATOR zawiera 318 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 3 mld zł. Głównym celem inwestycji w sieć wysokiego napięcia jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz nowe przyłącza dla powstających firm i źródeł OZE lub zwiększenie mocy przyłączeniowych dla istniejących podmiotów.

19.02.2018

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie