Aktualności

Informacja na temat wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia UE 2016/631

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: Rozporządzenie 2016/631).

07.05.2019

więcej >

Nowe Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. w ENERGA-OPERATOR SA obowiązują nowe Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiana zawiera nowy szablon zgłoszenia reklamacji. Szczegółowe informacje zawarto w opisie zmian.

29.04.2019

więcej >

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 22 kwietnia 2019 r. weszła częściowo w życie Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.27.2018.LK z dnia 18 kwietnia 2019 r.

26.04.2019

więcej >

Kolejne dotacje dla inwestycji EOP

W środę (24 kwietnia) została podpisana umowa na dofinansowanie projektu budowy i modernizacji blisko 27 km sieci SN i NN napięcia zlokalizowanych na terenie Oddziału w Olsztynie. Wydatki kwalifikowane przedsięwzięcia wynoszą ponad 6,6 mln zł z czego blisko 4 mln zł przekaże w formie dotacji Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

25.04.2019

więcej >

Taryfa dla usług dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA.

Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie branżowym URE nr 86/2019.

Taryfa wchodzi do stosowania od dnia 6 kwietnia br.

10.04.2019

więcej >

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 3/2019 - aktualizacja 30.05.2019

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS  ENERGA–OPERATOR SA.

10.04.2019

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie