Aktualności

Zmiana terminu obowiązywania nowych Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB – w zakresie wysyłania komunikatów dla mikroinstalacji

Uprzejmie informujemy, że Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB w ENERGA-OPERATOR SA dostosowane do obsługi mikroinstalacji wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. (pierwotnie planowany termin: 23 października 2018 r.)

22.10.2018

więcej >

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia (sprawa numer: DT/3/2018)

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. – dalej „PZP”) ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu, którego przedmiotem będzie dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn

03.10.2018

więcej >

Nowe Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w ENERGA-OPERATOR SA obowiązują nowe Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiany obejmują m.in. uruchomienie publikacji zawiadomień o należnych bonifikatach.

03.10.2018

więcej >

Oświadczenie w sprawie Energa-Operator w Słupsku

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji ukazujących się od kilku dni w lokalnych mediach, pragniemy zdecydowanie podkreślić, że nikt z pracowników naszej Spółki nie straci zatrudniania w związku z planowaną restrukturyzacją. Z punktu widzenia pracownika nic się nie zmieni. Formalnie będzie jedynie zatrudniony przez innego pracodawcę.

19.09.2018

więcej >

Lotnicza inspekcja sieci energetycznej

Oględziny linii elektroenergetycznych są jednym z podstawowych zabiegów eksploatacyjnych i stanowią główny element oceny stanu technicznego sieci. W Energa-Operator dokonywane są zarówno przez zespoły piesze, jak i przy wykorzystaniu helikopterów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt fotogrametryczny. Aktualnie obloty wykonywane są na terenie oddziałów kaliskiego i płockiego. W kolejnych etapach będą realizowane w oddziałach: olsztyńskim, koszalińskim, gdańskim i toruńskim.

05.09.2018

więcej >

Zapytanie ofertowe - Dostawa aparatury diagnostycznej do kabli o napięciu do 20kV zabudowanej na samochodzie z napędem 4x2 o dop. masie całkowitej do 3,5t. - sprawa numer N/1/0073/2018

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl).

31.08.2018

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie