Aktualności

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1/2019

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu wspierającego proces instalacji, utrzymania i eksploatacji infrastruktury technologicznej dla zintegrowanego rozwiązania szaf AMI/SG w ENERGA–OPERATOR SA.

28.01.2019

więcej >

Zapytanie ofertowe – dostawa 1 szt. samochodu osobowego SUV z napędem 4x4 - sprawa numer n/1/0002/2019 - aktualizacja 07.02.2019

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym.  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl).

21.01.2019

więcej >

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie od 25 stycznia 2019 roku Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji publikujemy skorygowane wersje dokumentu „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB”

18.01.2019

więcej >

I etap wdrażania kodów PPE zgodnych ze standardem GS1 w ENERGA-OPERATOR SA

Fundacja GS1 Polska nadała spółce ENERGA-OPERATOR SA prawo do używania numeru identyfikacyjnego firmy w Systemie GS1: 5902438.

14.01.2019

więcej >

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

10.01.2019

więcej >

Standard techniczny modułu komunikacyjnego do liczników specjalnych instalowanych w ENERGA-OPERATOR SA.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji wprowadzonych zmian w dotychczasowych wymaganiach technicznych dotyczących modułów komunikacji dla liczników specjalnych przedstawiamy opracowany dokument (plik w formacie PDF).

07.01.2019

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie