IRiESD - projekt

 

Karta Aktualizacji 1/2019 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (26 luty2019 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 26 lutego 2019 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2019 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2019 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2018 IRiESD – po ponownych konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (04 grudnia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 26 lipca 2018 r. procesu ponownych konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 04 grudnia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 6/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (04 grudnia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 20 listopada 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 6/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 04 grudnia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 6/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 6/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 6/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 5/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (25 września 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 września 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 25 września 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 5/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 4/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (29 sierpnia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 06 czerwca 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2018 IRiESD – po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (24 maja 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 04 maja 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 24 maja 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2018 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2017 IRiESD – po ponownych konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (19 marca 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 09 marca 2018 r. procesu ponownych konsultacji projektu zaktualizowanej Karty Aktualizacji 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 19 marca 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2018 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (06 lutego 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 26 stycznia 2018 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 06 lutego 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2018 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2018 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2018 (wersja pdf)

 


 

Projekt Karty Aktualizacji 2/2018 IRiESD - do konsultacji (19 stycznia 2018 r.)

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF), której zmiany wynikają m.in. z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 02 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: dystrybucja_iriesd@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji IRiESD (w wersji pdf)

- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)

- Komunikat (w wersji pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 5/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (08 stycznia 2018 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 08 stycznia 2018 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 5/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 4/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (28 listopad 2017 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 10 listopada 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 28 listopada 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 4/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 4/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 4/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 3/2017 IRiESD po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (17 październik 2017 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 29 września 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 17 października 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (11 kwiecień 2017 r.)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 21 marca 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2017 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 1/2017 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (28 luty 2017)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 13 lutego 2017 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 28 lutego 2017 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2017 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2017 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2017 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 2/2016 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (29 listopada 2016)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 listopada 2016 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 29 listopada 2016 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2016 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2016 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2016 (wersja pdf)

 


 

Zaktualizowana Karta Aktualizacji 1/2016 IRiESD - po ponownych konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (25 października 2016)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 października 2016 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 25 października 2016 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zaktualizowaną Kartę Aktualizacji 1/2016 IRiESD wraz z Raportem z procesu ponownych konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki:

- Projekt zaktualizowanej Karty Aktualizacji 1/2016 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z ponownych konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 (wersja pdf)

 


 

Karta Aktualizacji 1/2016 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (16 marca 2016)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 26 lutego 2016 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 16 marca 2016 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2016 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2016 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2016 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 3/2015 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (10 grudnia 2015)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 30 listopada 2015 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2015 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2015 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2015 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 2/2015 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (04 września 2015)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 24 lipca 2015 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 04 września 2015 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2015 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2015 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2015 (wersja pdf)

Standardy Wymiany Informacji CSWI są dostępne na stronie internetowej PTPIREE pod adresem: link


 

Karta Aktualizacji 1/2015 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (11 marca 2015)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 04 marca 2015 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 11 marca 2015 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2015 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2015 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2015 (w wersji pdf)


 

Karta Aktualizacji 3/2014 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (20 październik 2014)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 01 października 2014 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 20 października 2014 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 3/2014 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 3/2014 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 3/2014 (wersja pdf)


 

Karta Aktualizacji 2/2014 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (13 marzec 2014)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 03 marca 2014 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 13 marca 2014 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2014 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 2/2014 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 2/2014 (wersja pdf)Karta Aktualizacji 1/2014 IRiESD - po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia ( styczeń 2014)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 15 stycznia 2014 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i przedłożeniu w dniu 17 stycznia 2014 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 1/2014 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji 1/2014 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2014 (wersja pdf)Karta Aktualizacji B/1/2013 IRiESD- po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia ( grudzień 2013)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 05 grudnia 2013 r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część szczegółowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi i przedłożeniu w dniu 09 grudnia 2013 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji B/1/2013 IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt Karty Aktualizacji B/1/2013 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2013 (wersja pdf)IRiESD po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia ( wrzesień 2013)

ENERGA-OPERATOR SA informuje o zakończeniu w dniu 07 sierpnia 2013 r. procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i przedłożeniu w dniu 26 września 2013 r. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia IRiESD wraz z Raportem z procesu konsultacji, zawierającym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia.

- Projekt IRIESD wrzesień 2013 (wersja .pdf)

- Raport z konsultacji Projekt IRiESD wrzesień 2013 (wersja pdf)IRiESD po konsultacjach przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia (luty 2011)

IRiESD przedłożona Prezesowi URE do zatwierdzenia

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie