IRiESD - obowiązująca

IRiESD – obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014 r.

Tekst jednolity Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej "IRiESD")
Obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 5 do IRiESD – profile obciążeń na rok 2019 zaktualizowane (Plik do pobrania pdf)

Załącznik nr 5 do IRiESD – profile obciążeń na rok 2019 zaktualizowane (Plik do pobrania xlsx)


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 lutego 2014 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 maja 2014 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2015 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 lipca 2015 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2016 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Obowiązująca od dnia 01 lutego 2016 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 marca 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 kwietnia 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 maja 2017 r.

Karta Aktualizacji nr 4/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 12 marca 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 22 czerwca 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 3/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 września 2018 r.

Karta Aktualizacji nr 5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2019 r.

Karta Aktualizacji nr 6/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 14 stycznia 2019 r.

Karta Aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Obowiązująca od dnia 22 kwietnia 2019 r.

 

Standardy Wymiany Informacji CSWI są dostępne na stronie internetowej PTPIREE pod adresem: link

Macierz priorytetyzacji dostępna na stronie internetowej PTPIREE pod adresem: link

 

Oświadczenie woli – obejmujące zgodę Odbiorcy na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENERGA-OPERATOR SA (na podstawie pkt. B.7. IRiESD)

Wzór pełnomocnictwa udzielonego ENERGA-OPERATOR SA przez Odbiorcę w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR na zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej

Wzór pełnomocnictwa udzielonego ENERGA-OPERATOR SA przez Odbiorcę w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR na zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej – obowiązujący od dnia 25 maja 2018r


Archiwum - Instrukcja IRiESD, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie Art. 9g, ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, ENERGA – OPERATOR SA, będący operatorem systemu dystrybucyjnego, opracował i stosuje Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.


Część ogólna pn. „Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci" – określa szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci.


Część szczegółowa
pn. „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi" – uwzględnia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowanej przez operatora systemu przesyłowego (PSE – OPERATOR SA), umożliwiając reprezentowanie podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej w rynku bilansującym.

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie