Wersja do druku

Aktualności

10-05-2019

Informacja dla producentów i dostawców falowników do mikroinstalacji fotowoltaicznych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG) oraz wymogów szczegółowych opracowanych przez OSP i OSD na podstawie przepisów ww. rozporządzenia, ENERGA-OPERATOR SA planuje opublikować na swojej stronie internetowej listę falowników do mikroinstalacji fotowoltaicznych, które spełniają wymagania ww. kodeksu.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich producentów i dostawców ww. urządzeń z prośbą o przesyłanie na niżej podany adres e-mail dokumentów potwierdzających spełnienie przez falowniki wymagań technicznych zawartych w Kodeksie Sieci RfG oraz w Wymogach Ogólnego Stosowania opracowanych przez OSP oraz OSD i zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Za ww. dokumenty uznaje się:

  • certyfikat sprzętu, wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący zgodnie z Kodeksem Sieci RfG oraz procedurą Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, sporządzoną na podstawie Kodeksu Sieci RfG, albo
  • certyfikat zgodności, wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, albo
  • deklarację zgodności składaną przez dostawcę zgodnie z normą ISO/IEC 17050-1 wraz dokumentacją wspomagającą, zawierającą opis procesu badania zgodności wyrobu oraz ocenę wyników zgodności, zgodnie z ISO-IEC 17050-2.

Lista ma na celu ułatwienia klientom procesu przyłączania mikroinstalacji - nie stanowi formy prekwalifikacji technicznej, ani nie ma na celu ograniczenia możliwości sprzedaży urządzeń. Ogłoszenie ma charakter otwarty, lista będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne zgłaszane urządzenia.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie czytelnie wykonanego skanu na adres: kodeksy.przylaczeniowe@energa.pl lub michal.bogudziński@energa.pl

Jednocześnie informujemy, że ENERGA-OPERATOR SA nie ponosi odpowiedzialności za montaż oraz zgłoszenie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji, która nie spełnia wymagań Kodeksu Sieci RfG. Przypominamy, że zgodnie z artykułem 3 ust. 1 Kodeksu Sieci RfG operator systemu ma obowiązek odmowy przyłączenia modułu wytwarzania energii, który nie spełnia wymogów określonych w ww. rozporządzeniu.

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie