Wersja do druku

Aktualności

07-05-2019

Informacja na temat wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia UE 2016/631

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Rozporządzenia 2016/631 operator systemu objaśnia oraz podaje do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące procedury związanej z wydaniem przez operatora pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania do sieci modułów wytwarzania energii. Dodatkowo na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/631 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań oraz podział obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym ENERGA-OPERATOR S.A. opracowała i niniejszym publikuje następujące dokumenty:

  • Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej poniżej 200 KW) przyłączonych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączonych na Zgłoszenie
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10 MW do 75 MW
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów D
  • Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
  • Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu planowanych do przyłączenia modułów wytwarzania
  • Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów

Wyżej wymienione dokumenty wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A. pod adresem: https://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/kodeksy_sieciowe.xml w zakładce „Kodeks Sieci RfG”.

W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych, nałożonych przez ustawodawcę unijnego w art. 41 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/631, ENERGA-OPERATOR S.A. podaje, w poniższym odnośniku, do publicznej wiadomości, wykaz informacji, dokumentów oraz wymogów (dalej: Wykaz), które w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań należy przedstawić oraz spełnić. Wykaz ten zawiera nazwy poszczególnych dokumentów dostępnych na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A. wraz z przyporządkowanymi odnośnikami.

Publikacja Wykazu wypełnia jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 41 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631, ponieważ dokumenty w nim wymienione, z uwagi na swój proceduralny charakter, zawierają podział obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

Dokumenty do pobrania:

https://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/kodeksy_sieciowe.xml - zakładka „Kodeks Sieci RfG”

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie