Wersja do druku

Aktualności

07-03-2018

Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE. 

Karta Aktualizacji oraz jej proces konsultacji zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. Jej celem jest wprowadzenie do IRiESD aktualnych wymagań przepisów krajowych i europejskich dla źródeł wytwórczych, w szczególności dotyczących mikroinstalacji. Aktualizację oparto w szczególności na regulacjach wynikających z Ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE, Polskiej Normy PN-EN 50438:2014-02, a także dotychczasowych doświadczeń OSD z przyłączania i pracy mikroinstalacji w sieci. Należy podkreślić, że Ustawa Prawo energetyczne wyraźnie wskazuje, iż przyłączane do sieci mikroinstalacje muszą zapewniać m.in. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i dotrzymanie w sieci parametrów jakościowych energii elektrycznej. Dochowanie tych wymagań możliwe jest tylko przy spełnieniu przez mikroinstalacje obowiązujących przepisów i norm.  Stąd też wymagania techniczne, jakie OSD do tej pory zamieszczali wyłącznie na stronach internetowych, zostały zaktualizowane i w trybie przewidzianym Ustawą Prawo energetyczne procedowane jest ich wprowadzenie do IRiESD.

W ostatnich latach wprowadzonych zostało w przepisach szereg zmian prawnych między innymi w Ustawie o OZE, Ustawie Prawo energetyczne, a także dokonano nowelizacji norm polskich i europejskich. Przepisy te wprowadzają nowe wymagania oraz obowiązki dotyczące np.: możliwości ograniczenia pracy lub wyłączenia mikroinstalacji o mocy ponad 10 kW w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci powodowanego przez mikroinstalację, konieczności odpowiedniego zachowania się mikroinstalacji w przypadkach zaburzeń pracy systemu elektroenergetycznego i zapewnienia odpowiedniego zakresu regulacji mocy biernej. Dodatkowo w ostatnim czasie zatwierdzonych zostało przez Komisję Europejską szereg Kodeksów Sieciowych (m.in. dotyczących OZE), wprowadzonych w formie rozporządzeń, a wymogi w nich zawarte zaczną obowiązywać  bezpośrednio w państwach członkowskich UE, bez potrzeby ich dodatkowej implementacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z przyłączaniem mikroinstalacji, operatorzy ustalili konieczność ograniczenia mocy mikroinstalacji przyłączanych jednofazowo. Tego typu wymagania ustanawiane są w większości krajów o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi, dzięki czemu ich praca nie powoduje negatywnego wpływu na parametry jakościowe energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę istotny wpływ  wymagań na branżę OZE, operatorzy zrzeszeni w PTPiREE postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych i zaakceptowanych w zakończonych właśnie konsultacjach społecznych. Tym samym Karty Aktualizacji zostaną złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po dokonaniu powtórnego procesu konsultacji.

 

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie