Wersja do druku

Aktualności

22-01-2018

Wdrażamy najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią

ENERGA-OPERATOR, wspólnie z pozostałymi spółkami Grupy Energa, przygotowuje się do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001), który zawiera międzynarodowe standardy w zakresie wydajności energetycznej, zużycia i konsumpcji energii.

Spółka wdrożyła już system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami Rozporządzenia EMAS (Energa jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce w całości przystąpiła do tej prestiżowej certyfikacji), teraz rozszerzy wymagania o normy globalnie uznane za najlepsze praktyki w zakresie realnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Świadome zarządzanie energią to odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki. Systematyczne dążenie do poprawy efektywności użytkowania energii wpływa nie tylko na znaczące obniżenie wydatków na zużycie energii i co za tym idzie – zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, ale też ogranicza zanieczyszczenie powietrza. Przedsiębiorstwa z wdrożonymi międzynarodowymi standardami systemu ISO 50001 aktywnie włączają się bowiem w zmniejszenie emisji gazów szkodliwych dla środowiska.

Rozpoczynając ten proces, do stosowania przyjęto wydanie VI Polityki Środowiskowej, która jest wiodącym elementem systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania energią. Cele, jakie nakreśla Polityka Środowiskowa ENERGA-OPERATOR to ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury energetycznej dla poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat przesyłu, w tym podejmowanie przedsięwzięć poprawiających rozpływy energii w sieci i jej efektywne wykorzystanie oraz wdrażanie inteligentnego opomiarowania i innych elementów sieci inteligentnych.

Obecnie w spółce przygotowywana jest dokumentacja do przeglądu energetycznego, która będzie zawierać wszystkie informacje dot. zużycia energii elektrycznej, cieplnej i paliw w naszych jednostkach. Od lutego do czerwca odbędą się audyty wewnętrzne ww. systemów, a do końca września br. przeprowadzone będą audyty zewnętrzne mające na celu ich certyfikację.

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie