Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

Wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA składamy wówczas, gdy:

  • planujemy zakup terenu/obiektu i chce zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową przed nabyciem prawa do korzystania,
  • planujemy inwestycję budowlaną - budowy, rozbudowy/ przebudowy lub remontu, która uwzględnia realizację także przyłączenia do sieci energetycznej,
  • organ administracji architektonicznej lub nadzór budowlany wymaga przedstawienia przedmiotowego oświadczenia. 

Wypełniony Wniosek wraz z planem sytuacyjnym należy dostarczyć do właściwego terytorialnie (dla miejsca przyłączenia) Punktu Obsługi Przyłączeń w następujący sposób:

  • osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń
    lub
  • drogą pocztową na adres korespondencyjny Punktu Obsługi Przyłączeń
    lub
  • drogą elektroniczną na adres e-mail Punktu Obsługi Przyłączeń (do e-maila należy dołączyć zeskanowany, wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami – skany w formacie PDF, o wielkości pojedynczego załącznika max. 3 MB). Złożenie wniosku drogą elektroniczną zastępuje złożenie wniosku w wersji papierowej.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie złożonego wniosku wynosi do 14 dni. Oświadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej lub w Punktach Obsługi Przyłączeń.

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie