Inne

Jak usunąć z działki słup, który przeszkadza w budowie domu?

 

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Należy złożyć korespondencję w przedmiotowej sprawie do ENERGA-Operator SA wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości oraz mapą określającą posadowienie urządzeń.

 

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Należy złożyć korespondencję w przedmiotowej sprawie do ENERGA-OPERATOR SA wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości oraz mapą określającą posadowienie urządzeń.

Jak czytać fakturę za energię elektryczną i usługę dystrybucji?

 

W związku ze zmianami jakie weszły w życie w 2007 roku, płatność za energię elektryczną została rozbita na dwa główne elementy składowe:
- cenę energii elektrycznej, czyli opłatę za faktycznie zużyty prąd (iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy);
- opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą OSD, do których należą: 
• opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu  dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju
układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego).
• opłata przesyłowa zmienna - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty
przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania.
• opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą.
• opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie
standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego -
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
• opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców
(elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

 

W związku ze zmianami jakie weszły w życie w 2007 roku, płatność za energię elektryczną została rozbita na dwa główne elementy składowe:

 

  1. cenę energii elektrycznej, czyli opłatę za faktycznie zużyty prąd (iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 kWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy);
  2. opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą OSD, do których należą: 

 

 

  • opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu  dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego).
  • opłata przesyłowa zmienna - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania.
  • opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą.
  • opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie
  • standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
  • opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
  • opłata OZE – jest opłatą zmienną, zależną jednak od ilości zużytych kilowatogodzin i związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłata OZE obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r.

 

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie