Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej

W jakim przypadku EOP może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej?

 

Wstrzymanie dostaw możliwe jest jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 6b. – ustawy  Prawo energetyczne:
1. gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska (art. 6b.4).
2. gdy nastąpił nielegalny pobór  energii elektrycznej (art. 6b .1).
Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy (art. 3.18 ustawy - Prawo energetyczne).
3. gdy odbiorca  zwleka z zapłatą za świadczone usługi co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b.2 ustawy  Prawo energetyczne). 
W przypadku windykacyjnego wstrzymania dostaw energii sprawdź kto jest nadawcą Wezwania do Zapłaty – jeśli ENERGA – OPERATOR SA – sprawę można wyjaśnić dzwoniąc na infolinię sprzedawca 801-404-404. 
W sytuacji, gdy wyłączenie nastąpiło na wniosek sprzedawcy, należy pamiętać, że to sprzedawca decyduje zarówno o wyłączeniu, jak i ponownym załączeniu odbiorcy. ENERGA-OPERATOR SA jest jedynie fizycznym realizatorem zleceń. Wszelki wyjaśnienia dotyczące zasadności wyłączenia należy kierować do Sprzedawcy (dane kontaktowe zwyczajowo podawane są na fakturze).

 

Wstrzymanie dostrczania energii przez EOP możliwe jest jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 6b. – ustawy  Prawo energetyczne.

EOP wstrzymuje dostarczanie energii:

 

  1. gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska (art. 6b ust.4).
  2. na żądanie sprzedawcy energii jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b.ust. 2).

EOP może wstrzymać dostarczanie energii:

  1. gdy nastąpił nielegalny pobór  energii elektrycznej (art. 6b ust.1).
    Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy (art. 3.18 ustawy - Prawo energetyczne).
  2. gdy odbiorca  zwleka z zapłatą za świadczone usługi co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b. ust. 1). 

 

W przypadku windykacyjnego wstrzymania dostarczania energii, sprawdź kto jest nadawcą Wezwania do Zapłaty – jeśli ENERGA–OPERATOR SA – sprawę można wyjaśnić dzwoniąc na infolinię 801-404-404

W sytuacji, gdy wyłączenie nastąpiło na wniosek sprzedawcy, należy pamiętać, że to sprzedawca decyduje zarówno o wyłączeniu, jak i ponownym załączeniu odbiorcy. ENERGA-OPERATOR SA jest jedynie fizycznym realizatorem zleceń. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zasadności wyłączenia należy kierować do Sprzedawcy (dane kontaktowe zwyczajowo podawane są na fakturze).

W jakim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne w wyniku przeprowadzonej kontroli, może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej?

 

Zgodnie z art. 6b (ust. 1 i 4) ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska lub zostało stwierdzone, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej. 

 

Zgodnie z art. 6b (ust. 4) ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

Zgodnie z art. 6b (ust. 1) ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie