Zmiana sprzedawcy

Co to znaczy, że mam prawo wyboru sprzedawcy prądu?

 

Każdy Odbiorca przyłączony do sieci  ENERGA-OPERATOR SA (EOP) posiada prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego sprzedawcy energii. Dotyczy to również sytuacji, w których Odbiorca będzie chciał wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:
wybuduje  nowy dom i nie będzie miał  jeszcze umowy z EOP
kupi / wynajmie mieszkanie, gdzie nie ma licznika. 
Wykaz sprzedawców, z którymi ENERGA-OPERATOR SA ma podpisane Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD) i Kompleksowe Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD-k) – link
Informacja na temat procesu dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404
Lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
Obsługa w dni robocze  08:00-20:00.

 

Każdy Odbiorca przyłączony do sieci  ENERGA-OPERATOR SA (EOP) posiada prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego sprzedawcy energii. Dotyczy to również sytuacji, w których Odbiorca będzie chciał wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:

 

  • wybuduje  nowy dom i nie będzie miał  jeszcze umowy z EOP
  • kupi / wynajmie mieszkanie, gdzie nie ma licznika. 

 

Wykaz sprzedawców, z którymi ENERGA-OPERATOR SA ma podpisane Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD) i Kompleksowe Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD-k)

Informacja na temat procesu dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Obsługa w dni robocze  08:00-20:00.

Czym różni się Umowa GUD od GUD-k i co to dla mnie oznacza?

 

Umowa GUD jest to generalna umowa dystrybucji zawarta pomiędzy ENERGA-OPERATOR a Sprzedawcą. Dla odbiorców oznacza, że z tą grupą firm można podpisać umowę na sprzedaż energii, przy czym oddzielnie trzeba zawrzeć umowę dystrybucyjną z ENERGA-OPERATOR na dostawę energii elektrycznej.
Umowa GUD-k jest to generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którym jest EOP.
Dla odbiorców oznacza to, że z tą grupą firm odbiorcy mogą podpisać umowy kompleksowe, obejmujące jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji.
WIĘCEJ: informacja dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404 
lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

 

Umowa GUD jest to generalna umowa dystrybucji zawarta pomiędzy ENERGA-OPERATOR a Sprzedawcą. Dla odbiorców oznacza, że z tą grupą firm można podpisać umowę na sprzedaż energii, przy czym oddzielnie trzeba zawrzeć umowę dystrybucyjną z ENERGA-OPERATOR na dostawę energii elektrycznej.

 

Umowa GUD-k jest to generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którym jest EOP.

Dla odbiorców oznacza to, że z tą grupą firm odbiorcy będącymi odbiorcami w gospodarstwach domowych mogą podpisać umowy kompleksowe, obejmujące jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji.

 

WIĘCEJ: informacja dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404 

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Co to jest umowa dystrybucyjna?

 

Jeśli kupujesz u Sprzedawcy energię elektryczną  to musisz zakupić też usługę dostarczenia jej do  domu. Usługę  tę  świadczy  wyłącznie operator systemu dystrybucyjnego.
Umowa dystrybucyjna określa  szczegółowo warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zakupionej przez Odbiorcę u wybranego Sprzedawcy. Umowę  tę możesz zawrzeć osobiście lub poprzez Sprzedawcę:
Osobiście poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej – przed dokonaniem zgłoszenia umowy sprzedaży przez wybranego przez Ciebie Sprzedawcę,
Za pośrednictwem Sprzedawcy, poprzez złożenie oświadczenia - wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.

 

Jeśli kupujesz u Sprzedawcy energię elektryczną  to musisz zakupić też usługę dostarczenia jej do  domu. Usługę  tę  świadczy  wyłącznie operator systemu dystrybucyjnego.

Umowa dystrybucyjna określa  szczegółowo warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zakupionej przez Odbiorcę u wybranego Sprzedawcy. Umowę  tę możesz zawrzeć osobiście lub poprzez Sprzedawcę:

 

  1. Osobiście poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej – przed dokonaniem zgłoszenia umowy sprzedaży przez wybranego przez Ciebie Sprzedawcę,
  2. Za pośrednictwem Sprzedawcy, poprzez złożenie oświadczenia woli - wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.

 

Jak długo trwa procedura zmiany sprzedawcy?

 

Czas zmiany Sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA  przez nowego Sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

 

Czas zmiany Sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA  przez nowego Sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej.

Ile faktur będę otrzymywał po zmianie sprzedawcy?

Jeśli posiadasz kompleksową umowę na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej – wówczas będziesz otrzymywać tylko jedną fakturę od sprzedawcy energii.
Jeśli posiadasz umowę na sprzedaż energii i oddzielnie na świadczenie usługi dystrybucji, faktury będą wysyłane zarówno przez sprzedawcę, jak i ENERGA-OPERATOR

Jeśli posiadasz kompleksową umowę na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej – wówczas będziesz otrzymywać tylko jedną fakturę od sprzedawcy energii.

Jeśli posiadasz umowę na sprzedaż energii i oddzielnie na świadczenie usługi dystrybucji, faktury będą wysyłane zarówno przez sprzedawcę, jak i ENERGA-OPERATOR.

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie