Jak czytać fakturę?

Opłata za energię elektryczna składa się z zasadniczej faktury VAT oraz szczegółowego rozliczenia punktów poboru energii. Strukturę cen i opłat na rachunku za energię elektryczną określają przepisy Prawa Energetycznego. Na całkowitą należność składają się: 

 • cena energii elektrycznej, czyli opłata za faktycznie zużyty prąd (iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy); 
 • opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą OSD, do których należą:

  - Koszty stałe (niezależne od zużycia energii elektrycznej) - opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata przesyłowa stała.

  - Koszty zmienne (zależne od ilości zużytej energii elektrycznej) - opłata jakościowa, opłata przesyłowa zmienna.
   

Faktura

 

 1. Numer i adres PPE (Punkt Poboru Energii jest to miejsce: adres/punkt w sieci, w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, wówczas są one odrębnymi punktami poboru energii).
 2. Moc umowna (Moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej)
 3. Wielkość zabezpieczenia przed-licznikowego (Wartość natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii
 4. Grupa taryfowa (określa, według jakich cen i stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej (gospodarstwo domowe/firma)

 5. Zasady kwalifikowania do grup taryfowych

   

  Grupy taryfowe

  Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych

  A

  odbiorcy zasilani z sieci wysokiego napięcia elektroenergetycznych, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną

  B

  odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia z podziałem na moc umowną.

  Oferta dla firmy

  C

  Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym nie większym od 63 A

  Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej większej niż 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym większym od 63 A

  Oferta dla domu

  G

  Odbiorcy niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczna zużywaną na potrzeby m.in. gospodarstw domowych, domków letniskowych, akademików, garaży i innych wskazanych w Taryfie

  R

  Odbiorcy przyłączani do sieci niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacja za zgodą Operatora nie są wyposażone w układy pomiarowo – rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności:

  a) Silników alarmowych

  b) Stacji ochrony katodowej gazociągów

  c) Oświetlenia reklam

  d) Krótkotrwałego poboru energii   elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok

   


 6. Numer licznika
 7. Zużycie (ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, stanowi różnicę pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim)
 8. Cena jednostkowa energii elektrycznej, zgodna z cennikiem sprzedawcy
 9. Energia czynna
  • Całodobowa/strefowa – określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa).
 10. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej: 
  • opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego),
  • opłata przesyłowa zmienna - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania.
  • opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą;
  • opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;
  • opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. 

 

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie