Cennik usług pozataryfowych - dodatkowych

Katalog Usług Pozataryfowych dotyczy czynności dodatkowych, nie objętych Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Wykonywane są na zlecenie klientów przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się na ich majątku.

Aby skorzystać z naszej oferty prosimy o wypełnienie zlecenia i dostarczenie go (lub przesłanie faksem bądź e-mailem) do najbliższego Oddziału.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działów Zarządzania Eksploatacją lub  (wykaz danych teleadresowych)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

*ceny podane w niniejszym Cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

*Usługi nie wyszczególnione w Cenniku z uwagi na duże zróżnicowanie zakresów prac podlegają wycenie indywidualnej.

Usługi w sieci SN, nN i instalacjach elektrycznych

Lp.

Wyszczególnienie

Cena przy odległości

w km od bazy [zł]

0 – 15

16 – 30

1

Wymiana gniazda/podstawy bezpiecznikowej

108,20

165,34

2

Wymiana wkładki bezpiecznikowej nN/SN w instalacji abonenckiej (klienta)

108,20

165,34

3

Wymiana tablicy licznikowej

218,83

275,97

4

Wymiana/montaż licznika będącego własnością klienta

133,73

190,87

Montaż tablicy licznikowej wraz z oprzewodowaniem

789,00

846,14

Wymiana przewodów w układzie pomiarowym

133,73

190,87

Wymiana przekładnika prądowego lub napięciowego

176,28

233,42

Wymiana listwy kontrolno – pomiarowej w układzie pomiarowym

218,83

275,97

Wymiana zabezpieczenia obwodu napięciowego w układzie pomiarowym

108,20

165,34

10

Wymiana przewodów w obwodzie wtórnym przekładnika prądowego nN

167,77

224,91

11 

Przebudowa układu pomiarowego

 

 

 a

nN

703,90

761,04

 b

SN

1129,40

1186,54

 c

WN

1469,80

1526,94

12

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji, urządzeń odbiorczych lub wewnętrznej linii zasilającej

261,38

318,52

13

Sprawdzenie kierunku wirowania faz w instalacji nN

133,73

190,87

14

Przełożenie niezgodnych faz w instalacji nN

133,73

190,87

15

Pomiar i analiza parametrów energii elektrycznej w instalacji nN przy pomocy rejestratora

414,56

471,70

16

Identyfikacja uszkodzenia w instalacji odbiorcy

218,83

275,97

17

Pomiar i analiza parametrów energii elektrycznej abonenckich sieci nN przy pomocy rejestratorów

414,56

471,70

18

Sprawdzenie zgodności faz w sieci abonenckiej SN

167,77

224,91

19

Przełożenie niezgodnych faz w sieci abonenckiej SN

167,77

224,91

20

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

 

 

 

- pierwszy pomiar

80,00

150,00

 

- każdy następny pomiar

8,00

8,00

21

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń:

 

 

 

- pierwszy pomiar

90,00

160,00

 

- każdy następny pomiar

18,00

18,00

22

Pomiar skuteczności ochrony odgromowej:

 

 

 

- pierwszy pomiar

90,00

160,00

 

- każdy następny pomiar

18,00

18,00

23

Pomiar rezystancji uziemienia:

 

 

 

- pierwszy pomiar

90,00

160,00

 

- każdy następny pomiar

18,00

18,00

24

Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora, na zlecenie podmiotu niebędącego odbiorcą.

93

 

144

 

Podane ceny zawierają wyłącznie koszty robocizny i transportu. Przy zastosowaniu materiałów dla danej usługi należy cenę powiększyć o koszt materiałów(wg dowodów RW) z doliczeniem kosztów zaopatrzenia.

Usługi specjalistyczne laboratorium

Lp.

Rodzaj i zakres usługi

Cena

[zł]

J.m.

1 

Badanie sprzętu elektroizolacyjnego

 

 

1.1

Kalosze, półbuty i rękawice dielektryczne

28

zł/szt.

1.2

Drążki, wskaźniki i uzgadniacze faz

42

zł/szt.

1.3

Chodnik dielektryczny

49

zł/szt.

2

Badanie oleju transformatorowego

 

 

2.1 

Analiza sprawdzająca oleju transformatorowego obejmuje określenie wyglądu, obecności wody wydzielonej i pomiar napięcia przebicia oleju

160

zł/analizę

2.2 

Analiza skrócona oleju transformatorowego obejmuje zakres analizy sprawdzającej oraz pomiar rezystywności oleju

230

zł/analizę

2.3 

Analiza pełna oleju transformatorowego obejmuje zakres analizy sprawdzającej oraz oznaczenie liczby kwasowej, temperatury zapłonu, zawartości wody rozpuszczonej i współczynnika strat dielektrycznych oleju

468

zł/analizę

2.4

Oznaczanie wody rozpuszczonej w oleju metodą Karla Fischera

162

zł/analizę

2.5

Oznaczanie PCB metodą przesiewową

259

zł/analizę

2.6 

Oznaczenie całkowitej zawartości gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) metodą chromatografii gazowej

623

zł/analizę

Usługi specjalistyczne licznikowi

Lp.

Wyszczególnienie

Cena

[zł]

Licznik bezpośredni energii elektrycznej 1-fazowy 1-taryfowy i 1-fazowy statyczny

 

 

 - wzorcowanie

11,84 a)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

43,18 a)

Licznik bezpośredni energii elektrycznej 1-fazowy 2-taryfowy

 

 

 - wzorcowanie

13,93 b)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

59,19 b)

Licznik bezpośredni energii elektrycznej 3-fazowy 1-taryfowy i 3-fazowy statyczny

 

 

 - wzorcowanie

20,89 c)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

97,49 c)

Licznik bezpośredni energii elektrycznej 3-fazowy 2-taryfowy

 

 

 - wzorcowanie

24,37 d)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

128,83 d)

Licznik półpośredni i pośredni energii elektrycznej 3-fazowy 1-taryfowy

 

 

 - wzorcowanie

41,78 c)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

181,06 c)

Licznik półpośredni i pośredni energii elektrycznej 3-fazowy 2-taryfowy

 

 

 - wzorcowanie

48,75 d)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

188,02 d)

Licznik bezpośredni, półpośredni, pośredni energii elektrycznej 3-fazowy
1-taryfowy z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej i 3-fazowy statyczny

 

 

 - wzorcowanie

41,78 c)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

181,06 c)

Licznik bezpośredni, półpośredni, pośredni energii elektrycznej 3-fazowy
2-taryfowy z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej i 3-fazowy statyczny

 

 

 - wzorcowanie

48,75 d)

 

 - konserwacja i wzorcowanie

188,02 d)

Programator czasu

 

 

 - konserwacja

69,64

 

a) do ceny netto dodać opłatę OUM za czynności legalizacyjne w wysokości       6,00 zł

b) do ceny netto dodać opłatę OUM za czynności legalizacyjne w wysokości       10,00 zł

c) do ceny netto dodać opłatę OUM za czynności legalizacyjne w wysokości       15,00 zł

d) do ceny netto dodać opłatę OUM za czynności legalizacyjne w wysokości       25,00 zł

 

 1. Do ceny netto dodać opłatę OUM za czynności legalizacyjne liczników klasy 0,5 w wysokości 25,00 zł
 2. W przypadkach wykonywania usług na licznikach energii biernej opłata wg wyceny indywidualnej OUM
 3. Dla liczników wielofunkcyjnych każdy kierunek rozliczenia energii liczy się jako osobny licznik tj.:
  a. energia czynna 15,00 zł.
  b. energia bierna wg wyceny indywidualnej OUM
 4. Do ceny netto należy doliczyć koszty użytych do konserwacji materiałów i części zamiennych

 

 

Uzgodnienia branżowe

Uzgodnienia branżowe projektów zagospodarowania terenu.

Miara dokumentacji Cena
za pierwszy arkusz (netto)
[PLN]
Cena za
kolejny
arkusz
(netto)
[PLN]
Skala 1:1000 Skala 1:2000
za pierwszy arkusz formatu ≤ A4,
skala 1:500
84,00 11,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A3,
skala 1:500
95,00 22,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A2,
skala 1:500
117,00 44,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A1,
skala 1:500
161,00 88,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A0,
skala 1:500
249,00 176,00 x 1,5 x 3
formaty niestandardowe:
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego
- 11,00 x 1,5 x 3

 

Uzgodnienia podkładów mapowych do celów projektowych w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA.

Miara dokumentacji Cena 
za pierwszy arkusz (netto)
[PLN]
Cena za 
kolejny 
arkusz
(netto)
[PLN]
Skala 1:1000 Skala 1:2000
za pierwszy arkusz formatu ≤ A4, 
skala 1:500
56,00 11,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A3, 
skala 1:500
67,00 22,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, 
skala 1:500
89,00 44,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, 
skala 1:500
133,00 88,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, 
skala 1:500
221,00 176,00 x 1,5 x 3
formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego
- 11,00 x 1,5 x 3

 

Pozostałe uzgodnienia wymagające weryfikacji w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA.

Miara dokumentacji Cena 
za pierwszy arkusz (netto)
[PLN]
Cena za 
kolejny 
arkusz
(netto)
[PLN]
za pierwszy arkusz formatu ≤ A4
56,00 11,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A3
67,00 22,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A2
89,00 44,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A1
133,00 88,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A0
221,00 176,00
formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego
- 11,00

 

Informacje dodatkowe:

 • Opłacie nie podlegają sprawy realizowane na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA
 • Opłacie nie podlegają sprawy uzgadniane na naradach koordynacyjnych w starostwach powiatowych oraz wpływające za pośrednictwem tych narad.
 • Opłacie nie podlegają dokumenty urzędowe otrzymywane w drodze postępowania administracyjnego (m.in. zawiadomienia, postanowienia, decyzje o warunkach zabudowy lub inne dokumentów dostarczanych do Przedsiębiorstwa energetycznego w trybie administracyjnym)
 • Opłacie nie podlegają sprawy związane z usuwaniem awarii przez inne branże, wymagające weryfikacji infrastruktury EOP w pobliżu miejsca awarii
 • Opłatę należy obliczać dla całości do całości arkusza, a nie obszaru zajmowanego przez mapę na danym arkuszu.

 

Do pobrania:

Zlecenie wykonania usługi (format doc)

Zlecenie wykonania usługi - uzgodnienie branżowe (format docx)

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie