Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.4.: Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
Poddziałanie 1.4.1.: Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

 

Tytuł projektu:

Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze ENERGA-OPERATOR SA

Projekt nr. POIS.01.04.01-00-0012/17

Cel główny:

Poprawa efektywności i bezpieczeństwa dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania na sieci SN.

Realizacja:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN poprzez wdrożenie rozwiązań Inteligentnej Sieci Energetycznej tzw. Smart Grid.

Projekt realizowany jest na obszarze działania Energa-Operator SA objętym koncesją, w skład którego wchodzą województwa: łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

W ramach projektu zrealizowane zostanie pięć głównych zadań:

  1. Zakup i instalacja rozłączników zdalnie sterowanych napowietrznych z pomiarem.
  2. Zakup i instalacja rozdzielnic wnętrzowych zdalnie sterowanych z pomiarem.
  3. Zakup i instalacja sterowników z kanałem komunikacyjnym TETRA.
  4. Zakup, wdrożenie i modernizacja systemów sterowania ruchem klasy SCADA.
  5. Zakup i uruchomienie inteligentnych systemów magazynowania energii przeznaczonych do stabilizacji pracy systemu dystrybucyjnego.

Planowane efekty:

Osiągnięcie funkcjonalności Inteligentnej Sieci Energetycznej, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia OZE oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego, jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Całkowita wartość projektu: 240 600 300 zł brutto

Wkład UE: 166 260 000 zł

Aktualności:

2018-02-28 | Rozłączniki nowej generacji w sieci EOP
(http://www.energa-operator.pl/centrum-informacji/artykul-4315.xml )

2017-10-06 | Potężny zastrzyk finansowy na inteligentne sieci
(http://www.energa-operator.pl/centrum-informacji/artykul-4290.xml )

2017-09-29 | Energa inwestuje w inteligentną sieć
(https://media.energa.pl/pr/370833/energa-inwestuje-w-inteligentna-siec)

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie