Aktualności

Zapytanie ofertowe – Wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii, jako elementu infrastruktury sieciowej służącej do realizacji usługi regulacyjnej w obszarze pracy farm PV (sprawa numer N/1/AZ/ZO/15/17)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl ).

26.06.2017

więcej >

Komunikat do właścicieli instalacji wytwórczych

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”).

21.06.2017

więcej >

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie Karta aktualizacji nr 2/2017 IRiESD, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.6.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

12.05.2017

więcej >

Informacja o zakończeniu dialogu

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu w ENERGA-OPERATOR SA informujemy, iż dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę liczników AMI dla ENERGA-OPERATOR SA w 2017 r. i latach następnych został zakończony.

05.05.2017

więcej >

Konkurs dla samorządów

Konkurs SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów.

18.04.2017

więcej >

Dobre praktyki dystrybutorów pomogą w rozwoju emobilności

Pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych, zrzeszonych w PTPiREE, opracowało „Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych”. Członkowie PTPiREE zdają sobie sprawę, że konieczne jest wybudowanie w Polsce odpowiedniej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych, dlatego przygotowany przez nich dokument zawiera kluczowe informacje o wymaganiach i aktualnym stanie prawnym w tym obszarze.

18.04.2017

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie