Aktualności

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie Karta aktualizacji nr 2/2017 IRiESD, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.6.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

12.05.2017

więcej >

Informacja o zakończeniu dialogu

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu w ENERGA-OPERATOR SA informujemy, iż dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę liczników AMI dla ENERGA-OPERATOR SA w 2017 r. i latach następnych został zakończony.

05.05.2017

więcej >

Konkurs dla samorządów

Konkurs SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów.

18.04.2017

więcej >

Dobre praktyki dystrybutorów pomogą w rozwoju emobilności

Pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych, zrzeszonych w PTPiREE, opracowało „Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych”. Członkowie PTPiREE zdają sobie sprawę, że konieczne jest wybudowanie w Polsce odpowiedniej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych, dlatego przygotowany przez nich dokument zawiera kluczowe informacje o wymaganiach i aktualnym stanie prawnym w tym obszarze.

18.04.2017

więcej >

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia (sprawa numer: DT/3/17)

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. – dalej „PZP”) ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu, którego przedmiotem będzie dostawa transformatorów SN/nn.

13.04.2017

więcej >

Projekt z japońską agendą rządową NEDO

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ENERGA-OPERATOR, Energa Wytwarzanie, Japońska instytucja rządowa NEDO, Hitachi, Hitachi Chemical oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation zrealizują projekt badawczo-rozwojowy dotyczący możliwości wykorzystania systemów magazynowania energii oraz automatyzacji procesu utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego. Memorandum w tej sprawie między polskim a japońskim rządem zostało podpisane 14 marca br.

03.04.2017

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie