Aktualności

Polski obszar demonstracyjny w Witominie

ENERGA-OPERATOR jest jednym z liderów projektu UPGRID, którzy w ramach programu Unii Europejskiej HORIZON 2020 realizują w swoich krajach praktyczne demonstracje rozwiązań z zakresu SmartGrid. Jednym z najistotniejszych elementów wspólnych dla wszystkich lokalizacji jest dostępność systemu AMI, z którego dane mają posłużyć do budowy nowych funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią. Projekt zaplanowano na trzy lata, do 2017 roku.

14.02.2017

więcej >

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu ponownie projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

30.01.2017

więcej >

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia (sprawa numer: DT/1/17)

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. – dalej „PZP”) ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu, którego przedmiotem będzie dostawa i wdrożenie systemu monitoringu pojazdów GPS dla ENERGA-OPERATOR SA.

13.01.2017

więcej >

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22 grudnia 2016r. decyzją nr DRR.WIR.4321.1.2016/LK zatwierdził zmianę IRiESD.

11.01.2017

więcej >

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WRE.4211.28.8.2016.KKu.MDę z dnia 15 grudnia 2016 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2017 rok.

02.01.2017

więcej >

Projekt Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. ENERGA-OPERATOR SA planuje aktualizację Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

30.12.2016

więcej >

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie