Pomiń menu

O spółce ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SA pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka należy do Grupy ENERGA (www.grupaenerga.pl)

Więcej

Zadania i obowiązki OSD

Zakres obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego określony w ustawie - Prawo energetyczne

Więcej

Program Zgodności

Zgodnie z Art. 9d, ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, ENERGA – OPERATOR SA opracował oraz stosuje Program Zgodności - Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego.
Więcej

Dane identyfikacyjne

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

www.energa-operator.pl

Więcej