Pomiń menu

Dane kontaktowe

Wersja do druku >

ENERGA-OPERATOR, jako lokalny dostawca energii elektrycznej, prowadzi obsługę spraw w zakresie:

Zgłoszenia awarii lub przerw w dostawie energii elektrycznej

telefon: 991

Obsługa całodobowa, numer dostępny dla klientów dzwoniących z obszaru działania ENERGA-OPERATOR. Połączenie bezpłatne.

telefon: 801-456-456

Obsługa całodobowa, numer dostępny dla klientów dzwoniących z poza obszaru działania ENERGA-OPERATOR. Połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

 

Zmiana sprzedawcy

telefon: 801-404-404

Obsługa w dni robocze 08:00-16:00

email: zmiana.sprzedawcy@energa.pl

 

Zgłoszenia i reklamacje dot. umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z ENERGA-OPERATOR SA

telefon: 801-404-404

Obsługa w dni robocze 08:00-16:00

Formularz zgłoszeniowy

 

Liczniki zdalnego odczytu

telefon: 801-404-404

Obsługa w dni robocze 07:00-20:00, soboty 08:00-15:00

 

Windykacja należności

telefon: 801-404-404

Obsługa w dni robocze 08:00-14:00

 

Przyłączenia do sieci przejdź do danych szczegółowych

 

 

ENERGA-OPERATOR SA nie prowadzi obsługi spraw związanych z:

  • umowami kompleksowymi na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej,
  • umowami sprzedaży energii zawartymi w ramach swobodnego wyboru Sprzedawcy.

W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących:

  • rachunków za energię elektryczną,
  • spraw związanych z rozliczeniami (w tym z windykacją),
  • zmian w umowie kompleksowej na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej lub umowie sprzedaży,

prosimy kontaktować się ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Powyższe wynika z ustawowego rozdziału dystrybucji energii elektrycznej od jej sprzedaży.

Baza sprzedawców energii: http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy - (Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje)

Wykaz sprzedawców, z którymi ENERGA-OPERATOR SA posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (tzw."GUD") na obszarze swojego działania (pobierz*pdf).

 


 

Kontakt do ENERGA-OPERATOR SA

(uwaga! W Oddziałach i Centrali ENERGA-OPERATOR SA nie jest prowadzona obsługa spraw związanych z umowami kompleksowymi na dostawy energii elektrycznej. W kwestii informacji i wyjaśnień prosimy o kontakt ze sprzedawcą energii elektrycznej.

 

Oddziały:

Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 347 39 00
faks: +48 58 347 37 01
operator.gdansk@energa.pl

Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 765 81 00
faks: +48 62 765 83 00
operator.kalisz@energa.pl

 
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin
tel.: +48 94 348 31 11
faks: +48 94 348 31 01
operator.koszalin@energa.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
tel.: +48 89 612 15 00
operator.olsztyn@energa.pl

 
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
tel.: +48 24 266 52 00
faks: +48 24 266 52 02
operator.plock@energa.pl
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
tel.: +48 56 659 51 00
faks: +48 56 659 53 90
operator.torun@energa.pl
 

Siedziba spółki:

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 778 82 00 (sekretariat)
Uwaga! Nie ma możliwości łączenia rozmów do oddziałów
faks.: + 48 58 347 31 02
operator.centrala@energa.pl
www.energa-operator.pl