Drzewa i gałęzie

Prowadzenie wycinek drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi jest bardzo ważnym zabiegiem eksploatacyjnym. Gałęzie wrastające w linię stanowią poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia zarówno właścicieli nieruchomości, jak i okolicznych mieszkańców. Są też częstą przyczyną awarii i przerw w dostawach prądu. Przy silniejszych podmuchach wiatru istnieje ryzyko zerwania przewodów.

Bezpieczne odległości

Minimalne odległości drzew i gałęzi od linii elektroenergetycznych jest uzależniona od wielkości napięcia oraz rocznego przyrostu danej rośliny. Są one określone w normie PN-E-5100-1 i odpowiednio wynoszą:

• Dla linii niskiego napięcia 0.4 kV jest to 1,0 m + pięcioletni przyrost,

• Dla linii średniego napięcia 15-30 kV jest to 2,6 m + pięcioletni przyrost,

• Dla linii wysokiego napięcia 110 kV jest to 3,23 m + pięcioletni przyrost.

W przypadku drzew owocowych lub ozdobnych, podlegających przycinaniu, strzyżeniu, itp. warto te odległości powiększyć co najmniej o 1,0 m. Dodatkowo należy uwzględnić długość narzędzi ogrodniczych.

Dla przykładu pięcioletni przyrost drzew iglastych wynosi od 2,5 do 2,9 m. *)

*) źródło: artykuł F. Gładykowski nr 144/2011 miesięcznik INPE „O przepisach w sprawie drzew w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych”

Obowiązki właściciela urządzeń energetycznych

Obowiązkiem właściciela urządzeń energetycznych, tj. ENERGA-OPERATOR SA, jest utrzymanie i kontrola urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji oraz likwidowanie ewentualnych zagrożeń. W tym celu wykonywane są okresowe oględziny planowe: dla linii niskiego (0.4 kV) – co 5 lat, dla linii średniego napięcia (15-30 kV) co 5 lat, przy czym dla linii przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione co 3 lata oraz dla linii wysokiego napięcia (110 kV) – co 1 rok.

Oprócz oględzin planowych, wykonywane są także oględziny awaryjne w przypadkach zgłoszeń klientów – telefonicznych (nr 991), za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pisemnych.

W przypadku występowania zagrożenia porażeniowego i pożarowego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i art. 70, przedsiębiorstwo energetyczne zobligowane jest do usunięcia występującego zagrożenia, zaś właściciel nieruchomości jest zobowiązany na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami do udostępnienia nieruchomości dla realizacji prac związanych z usunięciem zagrożenia.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Obowiązkiem właściciela nieruchomości i zadrzewienia na jego terenie jest utrzymanie właściwego ich stanu i odległości od urządzeń energetycznych.

Brak zgody właściciela na dokonanie koniecznej wycinki w sytuacjach awaryjnych niejednokrotnie wydłuża czas usunięcia awarii i przywrócenia dostaw w przypadku przerwy w zasilaniu. Może też być podstawą ewentualnych skutków prawnych w zakresie stwarzania i braku usunięcia przyczyn występującego zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, zarówno dla właściciela nieruchomości, jak również przedsiębiorstwa energetycznego.

Zgłaszanie potrzeb wycinki

Jeżeli dla realizacji prac wycinkowych istnieje konieczność dokonania wyłączenia urządzenia energetycznego, należy zgłosić taką potrzebę do ENERGA-OPERATOR SA:

- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

W przypadku drzew o wieku powyżej 10 lat konieczne jest uzyskanie zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ( nie dotyczy drzew owocowych).

*W przypadku zauważonego zagrożenia, gdy gałęzie wrastają w linie gałęzie lub powodują iskrzenie, bezzwłocznie zgłoś to miejsce na numer alarmowy 991.

 

a)

Słupy nn 

Linie niskiego napięcia nn - cecha charakterystyczne: głównie betonowe ok.10 m wysokie, 4 przewody w przypadku jednego toru, dla linii dwutorowych 8 przewodów, może być dodatkowy przewód oświetleniowy.

 

b)

Słupy SN 

Linie średniego napięcia SN - cecha charakterystyczna: głównie betonowe wyższe od słupów niskiego napięcia ok. 12-14m, z trzema przewodami w układzie płaskim lub trójkątnym

 

c)

Słupy WN 

Linie wysokiego napięcia WN - cecha charakterystyczna: słupy głównie stalowe, wysokie powyżej 20m, konstrukcja kratowa 4 przewody: 3 fazowe i 1 odgromowy przy linii jednotorowej lub więcej w zależności od liczby torów.

 

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie