Wersja do druku

Aktualności

06-12-2017

Nowy kodeks sieci

UE ustanowiła kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

W Dzienniku Urzędowym UE 28 listopada 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: „NC ER”, od angielskiej nazwy kodeksu - network code on electricity emergency and restoration). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2017:312:TOC 

Kodeks NC ER stanowi jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15). Regulacje te mają na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

NC ER określa zasady współpracy OSP, OSD, SGU („Significant Grid User”, czyli Znaczących Użytkowników Sieci), dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wskazanych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Kodeks wejdzie w życie w 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 18 grudnia 2017 r.

Informacje związane z procesem wdrażania kodeksu NC ER będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: https://www.pse.pl/er

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie