Wersja do druku

Aktualności

26-06-2017

Zapytanie ofertowe – Wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii, jako elementu infrastruktury sieciowej służącej do realizacji usługi regulacyjnej w obszarze pracy farm PV (sprawa numer N/1/AZ/ZO/15/17)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl ).

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymaganiach związanych z złożeniem oferty, zawiera załączniki do niniejszej informacji – Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Protokół odbioru

Załącznik 3 – Formularz oferty

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 – Wykaz wykonanych usług

 

Aktualizacja - 11.07.2017 r.

Dane z otwarcia ofert otwartych w dniu 11.07.2017 r.

Aktualizacja - 10.07.2017 r.

Wyjaśnienia treści zaproszenia nr 3-27 z dnia 10.07.2017 r.

Aktualizacja - 30.06.2017 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2 z dnia 30.06.2017 r.

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie