Wersja do druku

Aktualności

12-05-2017

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie Karta aktualizacji nr 2/2017 IRiESD, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.6.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Karta aktualizacji określa szczegółowe zasady:

  1. weryfikacji Obiektów Redukcji (ORed), na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
  2. wydawania przez ENERGA-OPERATOR SA certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Spółki;
  3. rejestracji przez ENERGA-OPERATOR SA certyfikatu wystawianego przez OSD nie posiadającego połączenia z siecią przesyłową (OSDn) – w przypadku obiektów przyłączonych do sieci OSDn;
  4. przekazywania danych pomiarowych przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP oraz przez OSDn do ENERGA-OPERATOR SA, w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.energa-operator.pl została opublikowana zatwierdzona przez Prezesa URE Karta aktualizacji nr 2/2017 IRiESD.

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie