Wersja do druku

Aktualności

18-04-2017

Dobre praktyki dystrybutorów pomogą w rozwoju emobilności

Pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych, zrzeszonych w PTPiREE, opracowało „Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych”. Członkowie PTPiREE zdają sobie sprawę, że konieczne jest wybudowanie w Polsce odpowiedniej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych, dlatego przygotowany przez nich dokument zawiera kluczowe informacje o wymaganiach i aktualnym stanie prawnym w tym obszarze.

„Dobre praktyki” przeznaczone są dla inwestorów zainteresowanych budową i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ich znajomość daje możliwość wcześniejszego przygotowania się do tego procesu oraz ułatwia inwestorom sprawne przejście przez proces przyłączenia do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Dokument precyzuje, że przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania samochodów elektrycznych odbywa się dziś według następującej procedury: złożenie przez inwestora wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów; wydanie przez OSD warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; podpisanie umowy o przyłączenie do sieci. Opłata za przyłączenie określana jest przez dystrybutorów zgodnie z zasadami opisanymi w taryfie dla danej grupy przyłączeniowej. Jednym z pierwszych etapów realizacji przez partnerów umowy jest zgłoszenie przez inwestora gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a następnie przyłączenie punktu ładowania samochodów elektrycznych do sieci.

O przyłączenie do sieci może ubiegać się podmiot, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Opłaty za przyłączenie wynikają z taryf dystrybutorów dostępnych m.in. na ich stronach internetowych. Jeżeli inwestor planuje na terenie danego OSD budowę więcej niż jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych, to dla każdego z nich należy złożyć odrębny wniosek.

Przyłączane do sieci punkty muszą spełniać wymagania norm i przepisów m.in. w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, parametrów jakościowych, w tym nie wprowadzania zaburzeń do sieci elektroenergetycznych itp. W przypadku punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych lub zespołu stacji ładowania, wymagających większej mocy przyłączeniowej, możliwe jest również przyłączenie do sieci średniego napięcia poprzez stację transformatorową należącą do inwestora.

Punkty ładowania, jak każdy obiekt przyłączany do sieci elektroenergetycznych, muszą być obowiązkowo wyposażone w odpowiedni układ pomiarowo-rozliczeniowy zapewniony oraz instalowany przez dystrybutora. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca na zainstalowanie tego układu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.

Inwestor przed złożeniem wniosku może uzyskać u właściwego operatora, np. telefonicznie poprzez infolinię lub w punkcie obsługi klienta, dodatkowe informacje na ten temat.

Pełny tekst „Dobrych praktyk” - http://ptpiree.pl/aktualnosci/2017-04-06

Powrót do listy

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie