Zamówienia publiczne

Szukaj

Modernizacja GPZ Lipno w celu wymiany transformatorów

KATEGORIA:
Ogłoszenia o zamówieniach

Modernizacja GPZ Piotrków Kujawski w celu wymiany transformatorów

KATEGORIA:
Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie kompleksowych usług porządkowych w budynkach nieenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

KATEGORIA:
Ogłoszenia o zamówieniach

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć

KATEGORIA:
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN, nN na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

KATEGORIA:
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi na terenie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

KATEGORIA:
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania

Wykonanie robót budowlanych: „Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć". 6. Zamówienie będące przedmiotem postępowania realizowane jest w ramach projektu nr POIS.01.04.01-00-0012/17 pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”. Zadanie 4 2.2 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów TETRA dla nowych łączników.

KATEGORIA:
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Gdańsku

KATEGORIA:
Ogłoszenia o zamówieniach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zadanie 1. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ), OBMUE/42/18025 w ramach projektu: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)” Nr umowy o dofinansowanie: Nr POIS.07.01.00-00-0012/17-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Ogłoszenie opublikowano na Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115125

KATEGORIA:
Ogłoszenia/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w przedmiocie zawarcia umowy na dostawę i uruchomienie zestawów koncentratorowo-bilansujących dla ENERGA-OPERATOR SA

KATEGORIA:
Ogłoszenia o zamówieniach

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie